Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad 

  Tillbaka        Kanalbåtar         Huvudmeny

 

 
Ferry Center sedan starten
Ferry Center etablerades i Malmö 1987 och är idag genom försäljningsbolaget
Ferry Center Försäljnings AB,
det ledande företaget i Skandinavien när det gäller färjekunskap och färjebokningar på utomskandinaviska färjerederier. 

Ferry Centers vagga stod i Malmö, där vi huserade från 1987 till 2001. Under perioden fram till 1998 expanderade vi ständigt och expansionen ledde till att vi behövde allt större lokaler - och dessutom stora lagerytor.

Sen slog Internet igenom. Vi blev mindre personalintensiva. Informationsmöten hos resebyråer och arrangörer slopades - aktuell information finns nu på vår hemsida. Telefonbokningar blev plötsligt internetbokningar och nu klarade varje bokningstjänsteman av dubbelt så många bokningar som tidigare. Broschyrer ersattes allt oftare av pdf-filer. Posthanteringen minskade drastiskt.
Vårt kontorshus (bilden) - och vårt jättestora distributionslager - i Malmö var för stort.

Under vintern 2001/2002 flyttade vi till Ystad. Till lokaler som är mer lämpade för vårt behov, i en stad som det är lätt att trivas i.

15/9 2015 fattades nästa beslut: Bokningsservice till individuella resenärer upphör.

Från 1/1 2018 upphör all bokningsverksamhet

Ferry Center är ett helägt dotterbolag till företaget  L Malmquist & Partner AB.


© Ferry Center Försäljnings AB 2015
2018-01-02